Munkatársaink

Miklósi_Ádám_kicsiDr. Miklósi Ádám
Immáron több mint 15 éve foglalkozom a kutya-ember kapcsolat etológiai megközelítésével. Kollégáimmal együtt számos új felismerést tettünk, amikor a párhuzamokat kerestünk az ember és a kutya viselkedése között. Jelenlegi kutatásaim középpontjában a kommunikáció és a szociális tanulás áll, de foglalkozunk a kutyák érzelmeket kifejező viselkedésével is. A kutya viselkedése sokszor kiváló alkalmat nyújt arra, hogy ihletet nyerjünk szociális robotok viselkedésének megtervezéséhez. Ebből kiindulva igyekszem megfogalmazni az etorobotika tudományának főbb kutatási irányait.Könyvem második, átdolgozott kiadását Dog Behaviour, Evolution and Cognition címmel az Oxford University Press 2014-ben adta ki. Telefon: +36-1-381-2179 belső mellék: 8079
E-mail: adam.miklosi@ttk.elte.hu

Andics_Attila_bDr. Andics Attila
Tud. munkatárs. A tanulás és észlelés társas és érzelmi összetevői érdekelnek, és az ezek mögött álló neurális folyamatok. Kutyák és emberek összehasonlító agyi képalkotásos (fMRI) és pszichofizikai vizsgálatai során azt kutatom, hogy hogyan észleljük egymást, hogyan tanulunk másokról, valamint a nyelvi képességek humánspecifikusságát és evolúcióját. Doktori kutatásaim során a hangfelismerés neurális mechanizmusait tanulmányoztam, valamint a beszéd- és beszélő-észlelés kölcsönhatásait. Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898
E-mail: attila.andics@ttk.elte.hu

Önarckép.jpgBereczky Boróka
Tud. segédmunkatárs. Szakdolgozatom keretén belül kognitív etológia témakörben óvodás korú gyermekek eszközhasználatra vonatkozó tudás-átadási képességével foglalkoztam. Később a kutya-gazda kapcsolatát rövid, figyelem megvonásos helyzetekben figyeltem meg. A kutatócsoportban lehetőségem nyílik új kutatási területet és vizsgálati módszereket felfedezni. Telefon: +36-1-381-2179 E-mail: beboro@caesar.elte.hu

BZsBognár Zsófia
Kutatási asszisztens. Jelenleg az ELTE TTK biológia alapszak hallgatója vagyok. AZ ELTE Etológia Tanszék kutatásaiban 2013 óta veszek részt. A kutatási témám projektorral vetített képek segítségével a szemkontaktus jelentésének vizsgálata kutya-kutya, illetve kutya-ember interakciók során. A Szenior Családi Kutya Programban viselkedésmérésekben, illetve EEG vizsgálatokban veszek részt. E-mail: bognarzsof@gmail.com

Dr. Bunford Nóra
Tud. munkatárs. A diszfunkcionális érzelmi feldolgozás etiológiai és patofiziológiai alapjait, viselkedésbeli megjelenéséit, illetve ezek többmódszeres mérését kutatom.
Továbbá érdekel az érzelmi feldolgozás alap- és összehasonlító-kutatása. E kutatások eredményeit felhasználva és továbbgondolva az alkalmazott kutatás területén foglalkozom az érzelmi feldolgozás különféle negatív funkcionális következményeivel és releváns farmakológiai és pszichoszociális kezelések fejlesztésével és kiértékelésével.
Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8788
E-mail: bunfordnora@caesar.elte.hu

Czeibert KálmánDr. Czeibert Kálmán
Tud. segédmunkatárs. A kutya agyának összehasonlító anatómiájával foglalkozom (MR, CT és makroszkópos anatómiai felvételek elemzésével). Érdeklődési területem ezen kívül a klinikai neurológia, a preparatív anatómia, a 3D-modellezés és –nyomtatás illetve virtualizáció lehetőségei az állatorvosi oktatás, kutatás és klinikum viszonylataiban. Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650
E-mail: czeibert.kalman@ttk.elte.hu

Dóka_Antal_bDóka Antal
Adjunktus. Több mint 30 éve oktatja az etológiát biológusok és pszichológusok számára. Kutatási témája kötődési viselkedés, a kutyaugatás elemzése.
Telefon: +36-1-381-2179 belső mellék: 8079
E-mail:
antal.doka@ttk.elte.hu

Dr. Faragó Tamás
Tud. munkatárs (vendégkutató). Érdeklődési köröm központjában a bioakusztika és a kutyák (Canis familiaris) vokális kommunikációja áll. A kutya vokalizációinak akusztikus szerkezetét és azok fajtársak közti és az emberrel való kommunikációban betöltött szerepét vizsgálom. Részt veszek etológia inspirátla robotikai kutatásokban is. Munkám során tapasztalatra tettem szert terepi és laboratóriumi hangrögzítésben, hangelemzésben és manipulációban, illetve hangvisszajátszásos technikák, köztük többmodalitásos elrendezések használatában. Jelenleg a bioakusztika és kutya vokalizációk vizsgálata mellett szociális robotikával, illetve a mesterséges, nemverbális, akusztikus érzelemkifejezések fejlesztésével és azok ember-robot interakciókban történő alkalmazásának lehetőségeivel foglalkozom. Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898 E-mail: mustela.nivalis@gmail.com

farsangFerdinandy Bence
Tud. segédmunkatár, fizikus. Érdeklődési terület (pár mondat): Fő érdeklődési területem a különböző komplex biológiai és társadalmi rendszerek modellezése valamint ezen rendszerek emergens jelenségeinek vizsgálata. Jelenleg automata viselkedés-felismerésen dolgozom, hogy nagy mennyiségű adatot tudjunk állatokról gyűjteni.Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8797
E-mail: fbence@elte.hu

 

Claudia Fugazza_CVDr. Claudia Fugazza
Tud. segédmunkatárs. Számomra a legérdekesebb téma a kutyák szociális tanulása, és imitációs képességeinek vizsgálata. Kidolgoztam egy képzési módszert: “Do as I do”, azaz “csináld, ahogy én” néven, (Hayes & Hayes 1952 és Topál és mts. 2006 alapján). Ez a módszer kutyák imitatív, utánzó képességeire támaszkodik. E módszert mind a kutyák kognitív képességeinek vizsgálatakor, mind az alkalmazott kutyakiképzéskor használom. Eddigi kísérleteimben azt vizsgáltam, hogyan utánozzák a kutyák az embert, mennyire képesek mások cselekedeteit megjegyezni, valamint kíváncsi voltam a kutyakiképzés során alkalmazott szociális tanulási módszer hatákonyságára.
Email: claudia.happydog@gmail.com

Gácsi Márta
Dr. Gácsi Márta
Tud. főmunkatárs.Főbb kutatási területem a kutya-ember kapcsolat szocio-kognitív vonatkozásainak komparatív vizsgálata, melynek során kutyák, farkasok és más fajok viselkedését elemeztem etológiai módszerekkel. A kutya humán-analóg képességeinek és viselkedésformáinak feltárása során elsősorban a kötődés és az interspecifikus kommunikáció területén végeztem, illetve végzek átfogó kutatásokat. Az utóbbi években érdeklődésem fókuszába a kutya szociális viselkedésének új szempontú elemzése került; mérnök-etológus összefogással a kutya-ember interakciókat modellként alkalmazva kíséreljük meg a szociális robotok viselkedésének újszerű kialakítását. Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8795
E-mail: marta.gacsi@ttk.elte.hu

Gerencsér Linda_nagyDr. Gerencsér Linda
Tud. segédmunkatárs, vendégkutató. Doktori tanulmányaim alatt többek között terepen szabadon mozgó kutyák viselkedésének automatizált, gépi azonosításával foglalkoztam az ELTE Biológiai Fizika tanszék munkatársaival együttműködve. Mindezt egy nemzetközi együttműködési projekt keretei között végeztem, melyben a fő célunk volt olyan elméleti és gyakorlati módszerek kifejlesztése, mely lehetővé teszi speciálisan képzett kutyák bevonását emberekből és robotokból álló együttműködő csoportokba. Jelenlegi kutatómunkám során arra vagyok kíváncsi, hogy milyen egyedi különbségeket mutatnak a kutyák a különböző jutalmazó kiképzési módszerekre, illetve vizsgálom ennek állatjóléti vonatkozásait is. Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8788
E-mail:
linda.gerencser@gmail.com

Gergely AnnaDr. Gergely Anna
Tanársegéd. Témája az ember és kutya közti vokális kommunikáció vizsgálata fMRI, EEG, eye tracker és érintőképernyős módszerekkel.
E-mail: anna.gergely66@yahoo.com

 

Koller DóraKoller Dóra
Tud. segédmunkatárs. Kutatási területe a különböző kutyafajták szociális viselkedését befolyásoló genetikai faktorok meghatározása kandidáns gén vizsgálat alapján.
E-mail: dorakoller91@gmail.com 

 

Konok Veronika
Tud. segédmunkatárs. Kutatási témája az információs és kommunikációs technológiák (mobiltelefon, közösségi oldalak, stb.) használatának hatása az emberek viselkedésére.
E-mail: konokvera@gmail.com

 

 

Kubinyi_Enikő_b

Dr. Kubinyi Enikő
Tud. főmunkatárs. 1994-ben csatlakoztam az Etológia Tanszék Családi Kutya Csoportjához. Az eltelt évek alatt szociális tanulással, szociális kognícióval, etorobotikával, személyiségkutatással, kutyás és farkasok viselkedésének összevetésével és viselkedésgenetikával foglalkoztam. Jelenlegi kutatási témám a kutyák kognitív öregedése, az Európai Kutatási Tanács Starting Grant támogatásával.
Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8790
E-mail: eniko.kubinyi@ttk.elte.hu

Pongrácz_Peter_portre_kicsiDr. Pongrácz Péter
Egyetemi docens. Az etológia iránt egyetemista koromban, halak viselkedésének vizsgálata során váltam elkötelezetté. Később, doktoranduszként már nyulak magatartásvizsgálatával foglalkoztam. A kutya-ember kapcsolatok etológiájával foglalkozó kutatócsoporthoz 1999-ben csatlakoztam. Sokféle kutatási területekkel foglalkoztam, foglalkozom. Ezek közül néhány példaképpen: szociális tanulás (hogyan tanulnak a kutyák egy másik kutya, illetve az ember mutatta minta alapján); vizuális kommunikáció (hogyan követik a kutyák az ember, illetve egy másik kutya „mutató” gesztusát); akusztikus kommunikáció (milyen jelentést hordoz kutyák és emberek számára a kutyaugatás, morgás, nyüszítés stb.). Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8795
E-mail: peter.pongracz@ttk.elte.hu

Sandor_SaraSándor Sára
Tudományos segédmunkatárs. Mind a genetika, mind pedig a kutyák iránti érdeklődésem gyerekkoromig nyúlik vissza, és azóta is töretlen lelkesedéssel igyekszem mindkét területnek teret adni az életemben, adott esetben pedig ötvözni őket. A Szenior Családi Kutya Programban folytatott munkám célja, hogy megismerjük idős négylábú barátaink viselkedését és ennek genetikai, neurobiológiai hátterét, ezáltal jobban megértve az ember öregedését is. A kutatás mellett kutyaiskolai oktatással is foglalkozom és sportolok is három kutyámmal.
E-mail: sandorsara@gmail.com 

topal1-e1454856733188Dr. Topál József
Tudományos tanácsadó, az MTA doktora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének igazgatóhelyettese. Kutatásait a kutyák és gyerekek társas kognitív képességei témakörében végzi.
E-mail: topal.jozsef@ttk.mta.hu

 

UjfalussyD_b-1

Dr. Ujfalussy Dorottya Júlia
Postdoktori kutató, Vendégkutató. Kutatási témája a tárgyi világgal kapcsolatos mentális reprezentációk, a tárgyállandóság valamint a numerikus illetve mennyiségi kompetencia vizsgálata. Kiemelt témája a madarak, köztük a Varjúfélék kogníciójának kutatása komparatív módszerekkel.
Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8898
E-mail: ujfalussydori@gmail.com

Lisa WalliasDr. Lisa Wallis
Tud. segédmunkatárs. Kutatási témája a családi kutyák kognitív fejlődése és öregedése; kutyák viselkedés és a kutya-ember interakciók alap-, és alkalmazott tudományos vizsgálata. A kognitív funkciók és szabályozási mechanizmusok hatása a kutya-ember interakciókra. Az öregedési folyamatok hatása a problémamegoldási képességre, a tanulásra, a logikai gondolkodásra, a memóriára, a képezhetőségre, a fizikai kognicíóra, a szociális kognicióra és szociális figyelemre. Telefon: +36-1-411-6500 belső mellék: 8650 E-mail: lisa.wallis@live.co.uk