Ezt tudtuk meg! Érzelmi ragadósság

Ezt tudtuk meg! Érzelmi ragadósság

Korábbi tanulmányok alapján tudjuk, hogy kutyák és gazdáik között mind pszichológiai mind hormonális szinkronizáció lép fel pozitív interakció során. Az is bebizonyosodott már, hogy a kutyák képesek különbséget tenni az emberi érzelmi megnyilvánulások között, és talán pár lépésre vagyunk annak bizonyításától is (amit talán már minden gazda tapasztalt), hogy a kutyák képesek az empátia érzésére. Ezek alapján a kutatók azt feltételezték, hogy a gazda negatív érzelme is átragadhat kutyájára, és a stressz okozta érzelmi változás nyomon követhető lesz memória tesztek elvégzése során, ugyanis a korábbi (nem csak embereken végzett) kutatások azt mutatják, hogy a kognitív teljesítményben jelentős változás történik stressz hatására. Jelen vizsgálatban miután a gazdák kitöltöttek egy szorongást felmérő kérdőívet, részt vettek egy memória tesztben is, melynek során a kísérletvezető vagy dicsérte az alanyt vagy negatív hatásként, szemrehányást tett neki teljesítményét illetően.

Az eredmények szerint a gazdák szorongása nőtt abban az esetben, amikor a kísérletvezető rosszalló megjegyzéseket tett a teljesítményére. Mindez azonban a memória tesztek eredményében is megmutatkozott, összhangban a korábbi vizsgálatokkal, a kiváltott stressz javította a gazdák teljesítményét a memória tesztben. A kísérlet során a kutya – gazda párosok játékos feladatokat oldottak meg, mely lehetőséget adott arra, hogy a gazda szorongása átragadjon a kutyára. A kutyák memóriateljesítménye a gazdákhoz hasonlóan javult, ami arra utal, hogy a gazda érzelmi állapota hatással volt rájuk, hiszen a kutyákat nem érte közvetlenül stressz hatás. Ezt az is alátámasztja, hogy a gazdától való elkülönítés (mint közvetlenül a kutyára irányuló stressz hatás) után a kutyák memória tesztbeli teljesítménye szintén javulást mutatott.

Az eredmények megerősítik a gazdák és kutyáik között fenn álló érzelmi szinkronizáció meglétét, valamint a memória teljesítményben bekövetkező változás megfelelő indikátora lehet a kutyák stressz szintjének mérésében.

Az összefoglalót írta: Szánthó Flóra

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.