SzövetbankKutya Agy- és Szövetbank: új távlatok

Az ELTE Etológia Tanszékén futó Családi Kutya Program keretei között dolgozó kutatók mindig is elkötelezetten dolgoztak azért, hogy jobban megismerhessék legjobb barátunkat, a kutyát, és a hozzánk fűződő viszonyának tudományos alapú megértésével is segítsék a mindennapi, harmonikus együttélés kialakítását. Ilyen értelemben az etológia nem egyszerűen alapkutatás: a modern, humánus kutyakiképzői irányzatok is nagyon sokat vettek át az etológusok munkájából, ezáltal a tudomány fontos eszközzé vált a kutyák jóllétének támogatásában. Ezen a téren most új távlatokat nyitnak kutatócsoportunk tagjai: az ELTE Családi Kutya Programjának fenntartása alatt (a European Research Council és a Nemzeti Agykutatási Program támogatásával) jött létre a világ egyik első kutya agy- és szövetbankja. Ez a lépés mind a gyógyításon, mind pedig a tudományos megismerésen keresztül újabb lehetőségeket teremt arra, hogy hosszú távon szebb és egészségesebb életet teremthessünk kedvenceinknek.

Bevezető

1.1 Mire jó egy szövetbank?

1.2 Mit fogunk vizsgálni?

1.3 Mire épül a szövetbank?

Gyakori kérdések a felajánlással kapcsolatban

2.1 Hogyan lehet felajánlani az elhunyt állatot?

2.2 Mi történik a felajánlott holttesttel?

2.3 Fizetnek-e a felajánlásért?

2.4 Csak kutyák holttestét lehet felajánlani?

2.5 Bármelyik rendelőben sor kerülhet felajánlásra?

2.6 Előfordulhat, hogy nem fogadnak el egy felajánlást?

2.7 Vissza lehet vonni a felajánlást?

2.8 Visszakaphatja-e az elhunyt állat tulajdonosa a hamvakat?

2.9 Mennyi ideig őrzik meg a kivett szövetmintákat?

2.10 Milyen adatokat gyűjtenek még a kutatás során?

2.11 Hogyan lehet értesülni a kutatások eredményéről?

2.12. Kapcsolat

 

Mire jó egy szövetbank?

A szövetbankok legfőbb célja, hogy stabil, megbízható alapokat biztosítsanak a tudományos kutatás, az oktatás, vagy akár a gyógyítás számára, mind humán, mind állati vonalon. A szövetbankokban tárolt minták lehetőséget adnak különféle összehasonlításokra, megfelelő kontroll minták segítségével. A tudományban ez a fajta összehasonlíthatóság nagyon fontos kritériuma a hiteles eredményeknek.

Mit fogunk vizsgálni?

Kutatásunk során első lépésként az autofágia néhány génjének kifejeződését fogjuk megmérni a szövetekben. A génkifejeződés mérhető a hírvivő RNS (mRNS) és a fehérjék mennyiségén keresztül is, és mindkét szint fontos ahhoz, hogy pontosan meghatározhassuk azokat a változásokat, melyek az öregedést kísérik. A szövetbank jelentőségét ebből a szempontból az adja, hogy a precíz, pontosan tervezett mintavételezéssel el lehet kerülni fehérjék, sőt, a nagyon érzékeny mRNS molekulák halál utáni bomlását is. Ez szinte egyedülálló lehetőséget teremt az autofágia mérésére kutyák esetében. Azért vizsgáljuk az autofágiát – mely a sejtek fontos öntisztító mechanizmusa – , mert más élőlényeknél végzett vizsgálatok arra utalnak, hogy működése jelentősen befolyásolhatja az öregedést, különösen az idegrendszerben.

Kiemelt figyelmet szentelünk az agy öregedési folyamatainak, összefüggésben azokkal a vizsgálatokkal, melyeket a Tanszék hagyományosan végez, és a kutyák viselkedéséről árulnak el több információt. Reményeink szerint lehetőségünk nyílik kapcsolatot találni a kutyák jelentős részét érintő időskori demencia és az agy szerkezetének, illetve molekuláris profiljának változása között. További lehetőség, hogy az agyban zajló változások és más szövetekben, például a vérben mérhető változások között keresünk összefüggést: ezen eredmények alapján akár egy olyan módszer is kidolgozható, mely egy egyszerű vérvételen keresztül is lehetővé teheti az idegrendszer egészségének felmérését idősödő kedvenceinknél. Mindezeken felül már most több külföldi megkeresést is kaptunk, olyan kutatóktól, akik a tőlünk kapott szövetekre építve szeretnék megválaszolni tudományos kérdéseiket.

Mire épül a szövetbank?

A szövetbankban tárolt minták az erre a célra a tulajdonosaik felajánlott, állategészségügyi okok miatt elaltatott állatoktól származnak. A Tanszék fenntartása alatt létrehozott Kutya Szövetbank elsősorban családi kutyák szövetmintáinak tárolására szolgál. A családi kutyák holttestét erre a célra gazdáik ajánlhatják fel egy felajánló nyilatkozat kitöltésével. Ilyen értelemben ez a szövetbank jelentősen különbözik a hagyományos, laboratóriumi állatok szöveteit tároló intézményektől, és leginkább a humán szövetbankokhoz hasonló, ennek megfelelő szigorú jogi szabályozással és a hatályos állatvédelmi törvénnyel (1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről) összhangban.

Gyakori kérdések a felajánlással kapcsolatban

 

● Hogyan lehet felajánlani az elhunyt állatot?

A holttest felajánlásáról az állat tulajdonosa dönthet, ehhez a “Felajánló nyilatkozat” című dokumentum rá vonatkozó részét  kell hiánytalanul kitöltenie és az állatorvosának átadnia, mikor sor kerül az eutanáziára. Nyilatkozat a Tanszékkel kapcsolatban álló rendelőktől kérhető, vagy közvetlen letölthető erről a linkről. Az állatorvosnak az elaltatást követően  ki kell töltenie az eutanáziára vonatkozó részt, és egyben igazolnia kell, hogy a felajánlásnak nincsen állategészségügyi akadálya, majd telefonon értesítenie kell a Tanszéket.

Amennyiben valakiben a felajánlási szándék már korábban megfogalmazódik, akkor érdemes erről előzetesen értesítést küldenie a Tanszék számára, hogy az lehetséges felajánlóként regisztrálhassa. Ez természetesen nem jelent kötelezettségvállalást a Felajánló részére, csak segít a Tanszéknek a későbbi szervezésben.

● Mi történik a felajánlott holttesttel?

Az eutanáziát követően az állatorvos értesíti a Tanszéket, amely az ELTE Biológiai Intézetébe szállítja a tetemet, ahol a kutatás céljától függően többek közt felveszik az adott állat adatait (pl.: súly, testméretek), illetve mintákat vesznek egyes szövetekből (pl.: hámszövet, izomszövet, idegszövet stb.). A kivett minták fixáló oldatba, illetve mélyhűtőbe kerülnek a későbbi felhasználás céljától függően, a vizsgálatot követően pedig a holttestet a Tanszék az állategészségügyileg előírt módon való megsemmisítésre elszállíttatja. Fontos megjegyezni, hogy a Tanszék nem végez részletes patológiai vizsgálatot és nem ad ki ezzel összefüggő eredményközlő lapot, az adott állatot kezelő állatorvos kérésére viszont a mintavételezés során megfigyeltekről tájékoztatást adhat.

● Fizetnek-e a felajánlásért?

Nem, a felajánlás önkéntes alapon és anyagi ellenszolgáltatás nélkül történik.  A Tanszék azonban átvállalja a holttest elszállításának és kezelésének költségeit.

● Csak kutyák holttestét lehet felajánlani?

A Tanszék egyik fő kutatási területe a kutyák kognitív öregedésének, illetve az abban szerepet játszó tényezők vizsgálata,  így egyelőre csak kutyák holttestét fogadja.

● Bármelyik rendelőben sor kerülhet felajánlásra?

A mintavételre alkalmas idő rövidsége miatt a Tanszék elsődlegesen budapesti rendelőkből (vagy amennyiben háznál történik az elaltatás, akkor otthonról) érkező felajánlásokat tud fogadni. Ezen belül két lehetőség adott:

– olyan rendelőben történik az eutanázia, amellyel a Tanszék már korábban megállapodott a felajánlások fogadásáról, és ott tisztában vannak a felajánlás céljaival illetve a szervezési háttérrel. Ez esetben a rendelő munkatársai oda tudják adni a szükséges formanyomtatványt, és gondoskodnak a Tanszék időbeni értesítéséről.  A rendelők listáját ezen a linken lehet megtekinteni.

– ha egy rendelőből korábban még nem érkezett felajánlás (azaz nincs a fenti linken megjelenített rendelők között), akkor a kutya tulajdonosának először jelezni kell a felajánlási szándékát az ott dolgozó állatorvosának, még mielőtt sor kerülne az eutanáziára. Amennyiben ő támogatja a felajánlásról szóló döntést, akkor a tulajdonosnak ezen űrlap kitöltésével értesítenie kell a Tanszék munkatársait a felajánlási szándékról és az adott rendelőintézet illetve állatorvos elérhetőségéről. Ezt követően a Tanszék felveszi a kapcsolatot az illető állatorvossal, hogy megbeszéljék a felajánláshoz szükség hivatalos teendőket, és átadják a szükséges nyomtatványokat a rendelő számára.

● Előfordulhat, hogy nem fogadnak el egy felajánlást?

Igen. Ez azokban az esetekben történhet meg, ha az állatorvos a fentiekben írtak alapján állategészségügyi akadályát látja a  felajánlásnak, vagy a Tanszék valamilyen ok miatt nem tudja fogadni a tetemet, illetve amennyiben a rendelőintézet nem  értesíti időben a Tanszéket a felajánlásról (utóbbinak az az oka, hogy bizonyos molekuláris vizsgálatokat a gyors szöveti változások miatt a halál után csak  korlátozott ideig – néha csak pár óráig – lehet elvégezni).

● Vissza lehet vonni a felajánlást?

A holttest rendelőből való elszállítását követően a felajánlás visszavonására már nincs lehetőség.

● Visszakaphatja-e az elhunyt állat tulajdonosa a hamvakat?

Amennyiben a hamvakról a Felajánló nem rendelkezik előzetesen, akkor a mintavételt követően a Tanszék a tetemet hivatalos úton elszállíttatja, és gondoskodik a tetem jogilag és állategészségügyileg előírt módon való kezeléséről (a vonatkozó 1069/2009/EK rendelet szerint), így ez esetben nem kap vissza hamvakat. Ha viszont a Felajánló úgy dönt, hogy a mintavétel megtörténte utáni egyedi, urnás hamvasztást kér, akkor erről a Felajánló nyilatkozat kitöltésével egyidőben kell rendelkeznie egy külön Hamvasztási nyilatkozatban (utóbbi dokumentum erről a linkről tölthető le): ilyenkor az egyedi hamvasztással kapcsolatosan felmerülő költségeket a Felajánló állja, a hamvasztással megbízott cég pedig gondoskodik az urna eljuttatásáról a Felajánlónak.

● Mennyi ideig őrzik meg a kivett szövetmintákat?

A kutatás jellegétől függően egyes szövetminták már néhány nap vagy hét alatt vizsgálatra kerülnek, míg másokat akár  évekig is tárolhatnak megfelelő szövetfixáló oldatokban vagy fagyasztóban, mielőtt az elemzésükre sor kerül.

● Milyen adatokat gyűjtenek még a kutatás során?

A legtöbb kutatás számos tényezőt vesz figyelembe az adatok elemzésénél, és mivel a Tanszék a kutyák öregedését  elsősorban etológiai szempontból vizsgálja, ezért fontos támpont lehet az adott kutya személyisége, szokásai és  egészségügyi problémái is az értékelésben. Minden járulékos adat, akár az egészségi állapotra vonatkozóan, akár a kutya életmódjára, viselkedésére vonatkozóan, nagyon értékes a hosszabb távú, célzott kutatási kérdések megválaszolására számára. Emiatt nagyon köszönjük, ha a felajánlás mellett ezen kérdőívek kitöltésére is szánnak pár percet!
Az általános, alapadatokra vonatkozó kérdőív itt érhető el: szövetbank etológiai adatgyűjtő kérdőív
A kutyademenciával kapcsolatos célzott kutatásunkat (lásd lejjebb) pedig ezen kérdőív kitöltésével segíthetik: kutyademencia kérdőív

Az azonosításra alkalmas adatokat a Tanszék a vonatkozó adatvédelmi törvény  szigorú betartásával, bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át, és a kutatási adatoktól elválasztva tárolja.

● Milyen kutatási projektek épülnek a Szövetbankra?

A Kutya Agy- és Szövetbankra épülő kutatási tevékenységek sokrétűek. Jelenleg több külföldi kollaborációban is részt veszünk, többek közt a kutyák öregedésével, demenciájával vagy a kutya agy evolúciójával (sejtszám változása) kapcsolatos kutatásokban. A kutya demencia (“Canine Cognitive Dysfunction” – CCD) kutatásához viselkedési adatokat is gyűjtünk ezen a kérdőíven keresztül: kutyademencia kérdőív.

● Hogyan lehet értesülni a kutatások eredményéről?

A kutatások összegzett eredményét – az adott kutyákra és tulajdonosaikra nézve anonim módon, a vonatkozó adatvédelmi törvény és kutatási előírások betartásával – a Tanszék hazai és nemzetközi folyóiratokban publikálhatja, illetve ismeretterjesztő csatornákon (pl. televízió, rádió, internet) keresztül mutathatja be az érdeklődők számára. Aki kíváncsi a Tanszéken folyó munkára és az elért tudományos eredményekre, annak érdemes ellátogatnia a  Tanszék hivatalos weboldalára, illetve elolvasnia a legújabb híreket a Családi Kutya  Program Facebook-oldalán, vagy csatlakozhat a Szenior Családi Kutya Program Facebook-csoportjához.

Szenior Családi Kutya Program, Kutya Agy- és Szövetbank
dr. Kubinyi Enikő, dr. Fekete Szilvia, dr. Sándor Sára, dr. Czeibert Kálmán
ELTE TTK Etológia Tanszék (Bp. 1117, Pázmány Péter sétány 1/C)
Email: kutya.szovetbank@gmail.com

Blogunk bejegyzései:

“Kezdet és vég”

“Mi az a Kutya Agy- és Szövetbank?”

“Első eredményeink”

Kapcsolódó cikkek:

Spock tovább él (Molnár Csaba, MN)

Egy úttörő kezdeményezés: Szövetbank

Eutanázia IV: Az eutanázia és a gyász feldolgozása

Eutanázia III: Hogyan zajlik az eutanázia?

Eutanázia II: Felkészülés az eutanáziára

Eutanázia I: a döntés meghozatala

Buksi, az ország legidősebb kutyája és a Szenior Családi Kutya Program

Szenior Családi Kutya Program